Regulamin

Regulamin Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Limba
Regulamin Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Limba
 
 
1. Pokój wynajmowany jest na doby.

2. Dobra hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.

3. Wynajmując pokój określa się czas pobytu.

4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

5. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić. W przypadku przedłużenia pobytu bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z recepcją Gość zobowiązuje się do zapłaty kwoty 50 zł za pokój za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

6. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia wynajmu pokoju, w przypadku braku wolnych miejsc lub wcześniejszego zarezerwowania pokoju.

7. Śniadanie serwowane są w godzinach 8:30 – 10:00.

8. Obiadokolacje serwowane są w godzinach 15:00 - 17:00.

9. Napoje gorące: kawa, herbata są udostępnione bez limitu dla Gości na jadalni 24h/7

10. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości ok 30% kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.

11. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można jednorazowo przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed planowanym przyjazdem.

12. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

13. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać aktualny dokument tożsamości z fotografią.

14. Strefa z Basenem, saunami i jacuzzi jest dostępna od 9:00 do 20:00 w drugim budynku.

15. Na terenie basenu jest możliwość wypożyczenia ręcznika w cenie 10 zł szt.

16. Ośrodek zobowiązany jest zapewnić:

- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.

- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o Gościu.

- profesjonalną i uprzejmą obsługę.

- wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy
  wyrazi takie życzenie.

17. Gość powinien powiadomić właściciela Ośrodka o posiadaniu cennej rzeczy w dniu przyjazdu.

18. Ośrodek NIE ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionej przez Osoby korzystające z usług Ośrodka.

19. Ośrodek NIE ponosi odpowiedzialności z tytułu lub uszkodzenia kosztowności (pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną)

20. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

21. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu należącym do Ośrodka czy poza terenem Ośrodka. Ośrodek nie dokonuje rezerwacji miejsc parkingowych.

22. Ośrodek umożliwia przechowanie sprzętu narciarskiego w przeznaczonym do tego pomieszczeniu, ale NIE odpowiada za pozostawiony tam sprzęt.

23. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

24. Gość Ośrodka NIE ma prawa przekazywania zwalnianego miejsca przez Siebie w pokoju innym Osobą, nawet
      jeśli nie upłyną okres, za który umieścił należną za pobyt opłatę.

25. Osoby nie zameldowane w Ośrodku NIE mogą przebywać w pokoju w godzinach 21:00 – 7:00.

26. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 7:00

27. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych (w tym papierosów elektronicznych) i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W pokojach Ośrodka nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne. W przypadku naruszenia zakazu Gość zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł. Wywołanie nieuzasadnionego alarmu przeciwpożarowego lub innego, związanego z przybyciem straży pożarnej lub właściwych służb uprawnia Właściciela Ośrodka do dochodzenia od Gościa kary w wysokości 10.000 zł niezależnie od konieczności zwrotu wydatków związanych z wywołaniem nieuzasadnionego alarmu.

28. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Ośrodka oraz częściach wspólnych Ośrodka ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

29. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo innych Osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokój Gości lub funkcjonowanie Ośrodka.

30. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany, zamknąć drzwi i okna.

31. Na życzenie Gościa świadczymy następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.

- przechowanie bagażu. Recepcja może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminie innym niż daty
  pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

- sprzątanie pokoju z wymianą pościeli na życzenie Gościa po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji
  (dod. płatne 50 zł za pokój)

32. Za zgubienie klucza z pokoju Gość zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 50 zł.

33. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Ośrodka oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.

34. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy (na koszt właściciela), Ośrodek przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Ośrodka i mogą zostać zniszczone. Ośrodek nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.

36. Regulami dotyczący pobytu ze zwierzętami KLIKNIJ TUTAJ

37. Informacje dodatkowe o Ośrodku KLIKNIJ TUTAJ

38. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2020 r. do odwołania​


 
Życzymy Miłego Pobytu !